[EN] IMR and its subsidiaries make every effort to ensure the reliability and timeliness of published data, yet errors or omissions are not always avoidable. Therefore, the content of this website is not legally binding. In no event will IMR or its subsidiaries be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

[NL] IMR en haar dochterondernemingen stellen alles in het werk om de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens op haar website(s) te waarborgen, maar fouten of weglatingen kunnen niet altijd worden vermeden. Daarom is de inhoud van deze website niet juridisch bindend. IMR en haar dochterondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte en/of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.