PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

datum 01 – 01 – 2022

Met deze Privacy- en cookieverklaring wil Imagination Made Real B.V. (www.imaginationmadereal.nl) uitleggen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat en deze gebruikt. Als u vragen heeft over deze Privacy- en cookieverklaring, neem dan contact met ons op via hello@imaginationmadereal.nl.

Indien u deze Privacy- en cookieverklaring op een platform van Imagination Made Real heeft geaccepteerd, geldt deze toestemming ook voor elke dochteronderneming van Imagination Made Real. De websites en apps waarvoor een domeinoverschrijdende toestemming geldt, zijn de volgende entiteiten binnen de juridische structuur van IMR:

 • Imagination Made Real BV – imaginationmadereal.nl (KVK: 83369082)
 • ICONS live BV – www.icons-live.events (KVK: 84365331)

Persoonsgegevens die door een van deze entiteiten worden verwerkt, worden ook verwerkt namens de andere entiteiten binnen de juridische structuur van IMR. De entiteiten binnen de juridische structuur van IMR kunnen hun diensten aanbieden via verschillende websites. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites binnen de juridische structuur van IMR (hierna samen ook te noemen “Website”).

 1. Definities

In deze Privacy- en cookieverklaring worden de volgende termen of definities gebruikt:

IMR: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imagination Made Real B.V., Tilanusstraat 330, 1091MZ, Amsterdam, Nederland, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens. Verwerking ten behoeve van IMR-ondernemingen aangesloten bij IMR en/of IMR-evenementen valt ook onder IMR.

Account: Uw persoonlijke registratie via een Aanmelding op websites of apps waarmee u toegang krijgt tot de Dienst.

Advertentienetwerk: Een RTB/Programmatic Network (ook wel Real Time Bidding Network genoemd) biedt adverteerders de mogelijkheid om via een veiling advertentieruimte in te kopen. Om advertenties te optimaliseren, plaatsen adverteerders en RTB-netwerken cookies. Door middel van deze cookies wordt u gevolgd en benaderd om andere sites te bezoeken die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Content: Informatie (waaronder audiovisueel materiaal zoals trailers en previews) die IMR als onderdeel van de Dienst beschikbaar stelt.

Apparaten: De apparaten, zoals pc’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienst.

Persoonsgegevens: Alle gegevens waarmee IMR u direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres.

Privacy- en cookieverklaring: Deze privacy- en cookieverklaring van IMR.

Verwerking (Verwerken, Verwerkt): Al het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals het opslaan, wijzigen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. IMR verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens doordat u websites of apps van IMR gebruikt.

Dienst: Het complete pakket aan diensten dat IMR u aanbiedt. Bijvoorbeeld websites en apps, het Account, maar ook de evenementen en de diensten op evenementen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om op een evenement drankjes te betalen met een app.

 1. Welke Persoonsgegevens worden door IMR Verwerkt?

IMR Verwerkt de volgende Persoonsgegevens voor de doeleinden die verderop in deze Privacy- en cookieverklaring worden toegelicht:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Land; en
 • Voorkeuren zoals artiestenvoorkeur, evenementbezoek, muziekvoorkeur, kledingvoorkeur, kledingmaat en eventueel geolocatie alleen na expliciete goedkeuring in een Aanmelding bij IMR.

Het is niet zo dat IMR altijd alle bovengenoemde gegevens gebruikt. Dit is afhankelijk van doeleinden zoals verderop beschreven in deze Privacy- en cookieverklaring. IMR heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van bijzondere Persoonsgegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

 1. Hoe verkrijgt IMR uw Persoonsgegevens?

IMR heeft een partnership met CM.com als dienstverlener voor de verwerking van uw persoonsgegevens. IMR verkrijgt uw gegevens op de volgende manieren:

Rechtstreeks van u:

Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een speciale actie, ticket of actie van IMR, als u een e-mail stuurt of anderszins contact opneemt met IMR (bijvoorbeeld bij vragen over het gebruik van de Dienst).

Als gevolg van het gebruik van de Dienst:

Door middel van uw registratie heeft u toegang tot de Dienst. Daarnaast kan IMR de Dienst ook zonder registratie aan personen aanbieden. Als u hiervoor toestemming geeft, kan IMR de unieke kenmerken van het apparaat dat in het kader van de Dienst is gebruikt uitlezen en opslaan. Op basis van het IMR-account en/of de unieke kenmerken van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst, kan IMR uw gebruik van de Dienst bijhouden, inclusief de Content die wordt bekeken, gelezen, beluisterd, becommentarieerd of gedeeld met behulp van het IMR-account.

Voor zover er gebruik wordt gemaakt van mobiele Apparaten wordt in het kader van de Dienst de locatie van het Apparaat doorgegeven aan IMR. Voorafgaand aan de installatie van dergelijke apps op een mobiel apparaat wordt u uitdrukkelijk gevraagd om uw locatiegegevens te laten bepalen en gebruiken.

Van derden:

Als u of een andere bezoeker van een IMR-website of -app bijvoorbeeld gebruik maakt van sociale netwerkfuncties die in de Dienst zijn geïntegreerd, kan IMR bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Meta, Twitter en Google+. IMR kan ook informatie ontvangen van partners die betrokken zijn bij de Dienst. Zo maakt IMR gebruik van diensten van andere partijen die haar helpen om het gebruik van de Content en websites in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics.

Met deze tool kan IMR websites monitoren (waar klikt u en hoe vaak). Andere voorbeelden zijn partners die namens u de betaling voor de Dienst afhandelen. Voorbeelden zijn iDeal, PayPal of Adyen, die de betalingstransacties tussen u en de diensten/producten van IMR afhandelen.

Bij evenementen:

IMR kan ook bezoekersgegevens verwerken bij de evenementen die zij organiseert, zoals het registreren van een evenement voor commerciële of beveiligingsdoeleinden (met camera). Bij het betreden van een evenementenlocatie wordt de bezoeker altijd op de hoogte gesteld van een dergelijke verwerking, zie ook onze bezoekersvoorwaarden via imaginationmadereal.nl/termsandconditions.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar hello@imaginationmadereal.n

 1. Wat is de reden waarom IMR uw Persoonsgegevens Verwerkt?

IMR verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om de Dienst te verlenen:

Gegevens die worden ingevuld bij het aanmelden voor een ticket of het gebruik van een dienst (zoals naam en geboortedatum) kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om te controleren of u aan de gestelde eisen voldoet (bijvoorbeeld om leeftijd te controleren). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over (wijzigingen in) de Dienst of gepland onderhoud (onderhoudsmails).

 1. Om betalingen te verwerken:

Bepaalde gegevens die bij registratie worden gevraagd, kunnen nodig zijn voor het opmaken van facturen en/of het verwerken van betalingen voor een Dienst.

 1. Om een ​profiel op te bouwen 

IMR streeft ernaar om de Dienst zo relevant mogelijk voor u te maken. Om dit te doen, houdt IMR een profiel bij op basis van uw gebruik van de Dienst om een ​​idee te krijgen van uw meest waarschijnlijke interesses. IMR doet dit bijvoorbeeld door bij te houden welke Content u opvraagt ​​of welke aankopen (zoals tickets, versnaperingen, merchandise of reispakket) u doet. Een andere manier waarop IMR een profiel opbouwt is door aan de hand van uw locatiegegevens bij evenementen (na uitdrukkelijke toestemming) te kijken welke artiesten, muziek en ervaringen u aanspreken. Op basis van deze interesses kan IMR vervolgens de Content wijzigen, inclusief advertenties, die op touchpoints met IMR verschijnen. IMR kan dan bijvoorbeeld aanbevelingen tonen voor vergelijkbare inhoud met bepaalde artiesten of evenementen.

IMR kan deze profielen ook gebruiken voor campagnes van online adverteerders. IMR is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit aan derden ter beschikking stellen. IMR deelt de segmenten (tags) alleen met de adverteerders (bijvoorbeeld ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 t/m 30 jaar’), zodat de advertenties aansluiten bij de interesses.

 1. Voor het versturen van nieuwsbrieven en acties:

IMR kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om u per telefoon, post, e-mail, sms, WhatsApp en pushberichten van apps of andere geschikte media op de hoogte te houden van acties of aanbiedingen van onszelf (actiemails), of om u op de hoogte te houden van de Dienst en de Content (nieuwsbriefmails). U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden.

 1. Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren:

IMR gebruikt uw gebruiksgegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst wordt gebruikt en welke trends waar te nemen zijn, om zo weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het Contentaanbod. Het is ook mogelijk om daarvoor puur technische trends te volgen, bijvoorbeeld welke soorten Apparaten of browsers worden gebruikt om de Content op te halen.

 1. Om misbruik te voorkomen:

IMR Verwerkt uw Persoonsgegevens en uw gebruik van de Dienst ook om misbruik van de Dienst en de Content te voorkomen, om fraude te voorkomen (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen), en om de rechten van anderen te beschermen (inclusief de rechthebbenden van de Content).

 1. Om marktonderzoek uit te voeren:

IMR kan ten behoeve van marktonderzoek contact opnemen met u en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienst die hun contactgegevens hebben verstrekt. Deelname aan dergelijk onderzoek is altijd op vrijwillige basis. IMR kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen naar u en anderen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, mits hiervoor vooraf toestemming is gegeven.

 1. Om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen:

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op IMR van toepassing is, om geschillen te behandelen en om audits te laten uitvoeren.

 1. IMR kan gebruik maken van profilering.

Dat betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel u te taggen in een specifieke (interesse)categorie. (Ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) worden binnen de AVG bewust uitgesloten.

Het belang van profilering is dat we inzicht kunnen krijgen in welke inhoud u mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (inclusief commerciële producten of diensten) bij u passen. Profilering zorgt ervoor dat zowel de inhoud als de advertenties beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Profilering kan gevolgen hebben voor uw privacy. Bijvoorbeeld als er valse (interesse)categorieën aan u worden gekoppeld op basis van onjuiste of verouderde gegevens. Als u van mening bent dat dit het geval is, geeft de AVG u het recht om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen.
Neem in dat geval contact op met IMR. Ga voor meer informatie over het recht op correctie, verzending en verwijdering naar www.imaginationmadereal.nl/privacy

 1. Waarom Verwerkt IMR uw Persoonsgegevens?

De belangrijkste reden waarom IMR uw Persoonsgegevens Verwerkt, is omdat dit noodzakelijk is om haar Dienst te verlenen. IMR Verwerkt bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens zodat zij u toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zo zijn dat IMR uw Persoonsgegevens Verwerkt omdat zij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht is. Zo verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) het om betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Een andere reden waarom IMR Persoonsgegevens Verwerkt, is omdat IMR of een derde partij hiervoor een legitieme reden heeft, zoals een commercieel belang. In dat geval zal IMR altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

Tot slot kan IMR Persoonsgegevens Verwerken op basis van uw toestemming. Zo vraagt ​​IMR u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van trackingcookies of voor het sturen van (elektronische) commerciële berichten.

 1. Met wie deelt IMR uw Persoonsgegevens?

Binnen de juridische structuur van IMR:

De Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door IMR ook Verwerkt voor de aan IMR gelieerde bedrijven. Deze bedrijven hebben toegang tot uw Persoonsgegevens voor zover dit past binnen de in deze Privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden.

Met (andere) leveranciers van IMR:

IMR kan uw Persoonsgegevens delen met de leveranciers waarmee zij samenwerkt om de Dienst te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenters, incassobureau, marktonderzoekbureau, evenementenpartners of de partij die door IMR opdracht heeft gekregen voor de technische realisatie van een website of app). Waar mogelijk stelt IMR deze derden verplicht op te treden in de hoedanigheid van verwerker. Dit houdt in dat IMR bepaalt met welk doel en op welke wijze de persoonsgegevens worden Verwerkt en dat de verwerker alleen uw gegevens mag verwerken volgens de instructies en (beveiligings)normen van IMR. Deze afspraken die IMR met elke verwerker maakt, zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Indien deze derden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft IMR met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. IMR tekent met deze verwerkers een modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie (ook wel standaardcontractbepalingen genoemd). Indien gegevens worden overgebracht naar de Verenigde Staten gebruikt IMR het modelcontract of staat uitwisseling toe in het kader van het EU-VS-privacyschild.

Met andere IMR-partners:

In specifieke gevallen is het in het kader van de hierboven beschreven doeleinden noodzakelijk om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan IMR Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verstrekken aan andere door IMR geselecteerde partners. IMR zal hiervoor eerst separaat toestemming aan u vragen.

Met de autoriteiten en anderen:

In uitzonderlijke gevallen kan IMR Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, indien IMR daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er redelijke grond is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar hello@imaginationmadereal.nl

 1. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door de websites of apps van IMR op uw Apparaten kunnen worden geplaatst. Zo bent u bij een volgend bezoek makkelijk te herkennen zonder dat u opnieuw hoeft in te loggen op uw IMR-account. Evenzo kan informatie met betrekking tot websitegebruik over andere bezoekers van de IMR-websites (die niet zijn ingelogd met een IMR-account) met behulp van cookies worden verzameld. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit; in andere gevallen worden deze cookies langer bewaard en kunnen ze de volgende keer dat u de Dienst gebruikt, worden uitgelezen.

Waar IMR Persoonsgegevens verzamelt met behulp van cookies, worden deze Persoonsgegevens Verwerkt in overeenstemming met de bepalingen zoals uiteengezet in deze Privacy- en cookieverklaring. Voordat IMR niet-functionele cookies plaatst, zal IMR u hierover informeren en uw toestemming vragen. Deze cookies worden pas geplaatst en uitgelezen nadat hiervoor toestemming is gegeven.

IMR plaatst zelf cookies om u te identificeren bij een volgend bezoek, zonder de noodzaak voor u om weer in te loggen met uw IMR-account. IMR kan ook cookies plaatsen om profielen te maken. IMR kan ook trackingcookies plaatsen, die worden gebruikt door IMR als u als bezoeker naar websites van derden navigeert, waar IMR advertenties kan plaatsen via een RTB en/of Programmatic Network (zie 1 – Definities). Daarnaast maakt IMR gebruik van derden om het gebruik van de Content, websites, apps en de Dienst te analyseren. Deze derden plaatsen ook cookies voor IMR op uw Apparaten, die worden gebruikt om uw gebruik van de Dienst in kaart te brengen. Bijvoorbeeld Google Analytics.

Cookies van derden worden door derden op uw Apparaten geplaatst en alleen deze derden hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die toestemming hebben om via de Dienst cookies te plaatsen zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties op de IMR-websites plaatsen. Advertentienetwerken laten meestal zogenaamde “trackingcookies” op uw apparaten achter. Met trackingcookies kunnen adverteerders uw surfgedrag volgen, zodat ze zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op de websites die u bezoekt. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van IMR. Dit gebeurt via de knoppen van deze sociale netwerken die op de websites van IMR kunnen verschijnen om Content te promoten (“Like”) of te delen (“tweeten”).

Hieronder staat een overzicht van (technische) partners op de websites of apps van IMR:

 • Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)
 • com als ticketpartner
 • com als e-mailprovider
 • Google Analytics (analytische pixel gebruikt voor onderzoek)
 • Google Tag Manager (tags gebruikt voor retargeting)
 • Facebook-pixel (trackingpixel die wordt gebruikt voor retargeting binnen Facebook)
 • Antagonist (Hosting & cloudinfrastructuur)
 • Typeform (formulieren)
 • Hide & Seek (marketingautomatisering)
 • Cookietoestemming (functioneel voor het opslaan van cookievoorkeuren)
 • Google Tag Manager (analytische pixel die wordt gebruikt om IMR-diensten te verbeteren)
 • True SSL-certificaten (websitebeveiliging)

Als u meer informatie wenst over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van IMR en de doeleinden waarvoor en de wijze waarop deze cookies worden gebruikt, lees dan de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen op hun websites of apps.

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat nieuwe cookies de volgende keer dat u de Dienst gebruikt, niet meer worden ontvangen. Dit verschilt van browser tot browser; we raden u aan om indien nodig de helpfunctie van de browser te raadplegen. Hierin moet ook worden uitgelegd hoe u eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

Let op: Een bezoeker van de website of een gebruiker die geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen in alle browsers en op alle gebruikte apparaten te wijzigen. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd, is het mogelijk dat uw gebruik van de Dienst en/of opties met betrekking tot de Dienst wordt geweigerd.

 1. Hoe lang bewaart IMR uw Persoonsgegevens?

IMR bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om u de beste service te bieden of in geval van terugbetalingsvoorwaarden, garantie of terugkerend contact dat nodig is om u op de hoogte te houden. IMR bewaart uw gegevens tenminste zo lang als u de Dienst gebruikt en, als uw account inactief is, voor een periode van 2 jaar daarna. De reden dat IMR dit doet, is dat u de Dienst makkelijk opnieuw kunt gebruiken als u uw Account weer activeert. Als u lange tijd (langer dan 2 jaar) inactief bent geweest, verwijdert IMR uw gegevens.

Een uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat IMR bepaalde gegevens voor langere tijd moet bewaren. Zo verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) het om betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

 1. Hoe beschermt IMR uw Persoonsgegevens?

IMR handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de Verwerking van Persoonsgegevens dat, gelet op de stand van de techniek, voldoende is om verlies, wijziging, openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen. Als IMR derden inschakelt, dan legt IMR hen hetzelfde beveiligingsniveau op. IMR heeft een nauwe relatie met haar verwerkers en heeft duidelijke afspraken gemaakt in onze Verwerkersovereenkomsten.

Vragen over deze beveiliging kunt u richten aan hello@imaginationmadereal.nl.

 1. Wat zijn uw rechten?

Mensen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, hebben bepaalde rechten op grond van de wet. U kunt te allen tijde en kosteloos de door IMR Verwerkte Persoonsgegevens inzien en indien nodig wijzigen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van IMR via e-mail, telefoon, post en/of sms; u heeft ook het recht om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving. Tot slot willen wij u wijzen op het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

IMR probeert ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. U kunt bijvoorbeeld uw rechten uitoefenen door uw gegevens in het IMR-account in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt deze rechten ook uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres hello@imaginationmadereal.nl. IMR zal proberen binnen 4 weken op uw verzoek te reageren (meer informatie via www.imaginationmadereal.nl/privacy)

 1. Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar (minderjarigen) nog niet hebben bereikt, kunnen zich alleen aanmelden voor een IMR-account met toestemming van een ouder of wettelijke voogd. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige gebruiker dienen deze Privacy- en cookieverklaring te lezen in het belang van de minderjarige gebruiker en kunnen in plaats van de minderjarige gebruiker de rechten van de betreffende gebruiker uitoefenen.

IMR adviseert ouders of wettelijke voogden om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige gebruiker van de Dienst maakt en deze gebruikers op basis van deze Privacy- en cookieverklaring bewust te maken van het gebruik van hun Persoonsgegevens. IMR doet redelijke inspanningen om, met inachtneming van de technologie, te controleren of alleen gebruikers van 16 jaar of ouder een IMR-account kunnen aanmaken. IMR doet dit bijvoorbeeld door middel van een controle van de geboortedatum bij het aanmaken van een profiel.

 1. Wijzigingen in de Privacy- en cookieverklaring

Het kan zijn dat IMR in de toekomst besluit om deze Privacy- en cookieverklaring (eenzijdig) te wijzigen. IMR raadt u dan ook aan om regelmatig deze Privacy- en cookieverklaring te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn. Mochten er grote wijzigingen zijn, dan zal IMR u hierover vooraf informeren door de gewijzigde Privacy- en cookieverklaring te publiceren. De laatst geldende versie van de Privacy- en cookieverklaring is altijd te raadplegen op de desbetreffende IMR-websites of -apps.

De meest recente wijziging in dit document was op 29 november 2021.

– Kijk op imaginationmadereal.nl/privacy voor de laatste versie van al onze verklaringen en beleidsdocumenten en de manier waarop u op onze verklaringen kunt reageren en uw persoonlijke rechten kunt uitoefenen.